تعداد شرکت های گردشگری در تاجیکستان به 140 رسید! در دوشنبه با نام “گردشگری بین‌المللی عامل توسعه پایدار” کنفرانس علمی عملی برگزار گردید

سپتامبر 29, 2018 10:50, 11,648 بازدید ها

اخبار مرتبط

b150b7bdcd458a445ff07823764acc11

 

امروز در شهر دوشنبه در زمینه سال توسعه گردشگری و هنرهای مردمی  تحت ریاست رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بخشیده به روز عمومی‌جهانی گردشگری با نام “گردشگری بین‌المللی عامل توسعه پایدار” کنفرانس علمی وعملی برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار “خاور”، در کنفرانس مسئولین کمیته رشد گردشگری، نماینده دستگاه اجرائیه رئیس جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، رهبران یک عده وزارت و اداره‌ها، نمایندگان سفارتخانه های مقیم شهر دوشنبه، شرکت های گردشگری، آسایشگاه ها، طبابتگاه ها، کارشناسان عرصه، شریکان رشد و اساتید و دانشجویان رشته گردشگری اشتراک داشتند.

در کنفرانس  نعمان عبدالغفارزاده، رئیس کمیته رشد گردشگری ذکر کرد، که  با تلاش های سازنده و بنیادکارانه بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان ذخیره و امکانات گردشگری کشور به طور شایسته در سطح بین‌المللی معرفی و مسئله‌گذاری کرده می‌شوند.

0b7b9edf2f4baf8653b335abbf60a1ab

رئیس کمیته ابراز داشت، که امروزها در چارچوب تدابیر ‌اتخاذ کرده حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته رشد گردشگری تدابیر سطح بلند برگزار گردیده، شرکت های گردشگری وطنی برنامه‌های جذب گروه های جدید گردشگری را تهیه و پیشنهاد می‌کنند.

آقای عبدالغفارزاده افزود: در هشت ماه سال جاری بیش از 60 شرکت جدید گردشگری تأسیس و به بازار گردشگری کشور وارد شده، از امتیازهای فراهم آورده حکومت جمهوری برخوردار گردیدند. در مجموع، تعداد شرکت های گردشگری به 140 عدد رسید.

گفته شد، که سال 2017 در تمام جهان تقریبا 1.2 میلیارد سفرهای بین‌المللی گردشگری انجام داده شدند و موافق پیش‌بینی متخصصان، این نشان‌دهنده تا سال 2022 به 1.4 مسلسارد و تا سال 2030 به 1.8 میلیارد سفر گردشگری می‌رسد.

f5913f1a9c4eaa64d2599a8cedb46642

این عوامل از ما تقاضا می‌کنند، که برای توسعه گردشگری در تاجیکستان از تمامی امکانات و ذخایر استفاده برده، از منافع عرصه برخوردار شویم.

سپتامبر 29, 2018 10:50, 11,648 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Amonatbonk-3در لندن مسئله دادن نفوذ بین المللی به “امانت بانک” بررسی شد
Kitobhona-Guli-Lolaهمایش سرمایه گذاری تاجیکستان و آذربایجان در دوشنبه برگزار می شود
Hamoishi-ilmi-nazariyavi-dar-Donishgoh-2در دوشنبه کنفرانس بین المللی در رابطه به ابتکارات جهانی رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان برگزار شد
Parchami-Tochikiston-va-Britaniyai-Kabirهمایش سرمایه گذاری تاجیکستان و بریتانیا در لندن برگزار می شود
Markazi-logistikiدر مرز تاجیکستان و ازبکستان مرکز تجاری و لجستیکی “اندرخان” احداث می شود
Ministerstvo-promyshlennosti-i-Kitajتاجیکستان و چین همکاری خود را در چارچوب طرح “کمربند و راه” و مکالمه “آسیای مرکزی و چین” تقویت می کنند
Dar-Dushanbe-konfronsi-bajnalmilal-dar-mavz-i-To-ikiston-va-Osiyoi-Markaz-siyosati-am-avor-amyor-d-stii-abad-va-rushdi-mushtarak-o-oz-yoft-1کنفرانس بین المللی “تاجیکستان و آسیای مرکزی: سیاست همزیستی، همبستگی، دوستی ابدی و توسعه مشترک” در دوشنبه آغاز به کار کرد
Imkonoti-sajyo-ii-To-ikiston-dar-Namoishgo-i-bajnalmilalii-sajyo-ii-ITB-Berlin-2023-muarrif-gardid-2غرفه گردشگری تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی “ITB Berlin-2023” با نام “تاجیکستان – سرزمین گردشگریی” سازمان داده شد
Zavki-Zavkizoda-1تاجیکستان و قطر تصمیم به ایجاد شورای تجاری و صندوق سرمایه گذاری مشترک را اتخاذ کردند
Zavki-Zavkizodaتوسعه همکاری های سودمند بین تجار تاجیکستان و قطر در شهر دوحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Somon-Ejrشرکت هواپیمایی “سامان ایر” پروازهای مستقیم خود را در مسیرهای دوشنبه – جده و خجند – جده آغاز می کند
Pulatov-01نماینده تاجیکستان در کنفرانس نهایی “تغییر آینده برای امنیت آب” در آفریقای جنوبی شرکت کرد