بازدید نخست وزیر تاجیکستان از ساختمان توزیع گرمی شهر دوشنبه

سپتامبر 4, 2018 09:15, 69 بازدید ها

اخبار مرتبط

Kohir-Rasulzoda-e1536034566693

در چارچوب اجرای دستور بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده، نخست وزیر کشورمان با جریان امور آمادگی ساختمان توزیع برق و گرمی‌ شهر دوشنبه شناس شد.

نخست وزیر کشور هنگام شناسای با جریان امور به مسئولین دستور داد، که جهت رفع مشکلات موجود تدابیر ویژه اتخاذ کنند.

پس از شناسای در مرکز توزیع برق و گرمی دوشنبه 2 نشست ستاد سیار کاری در راس نخست وزیر کشورمان برگزار شد.

در جریان این نشست مسائل آمادگی به فصل زمستان آینده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، به مسئولین برای اجرای بی‌تأخیر دستور و سپارش های بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با هدف بدون مشکل پشت سر کردن دوره تیره‌ماه و زمستان سال های 2018-2019 وظایف مشخص داد.

سپتامبر 4, 2018 09:15, 69 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش