در دوشنبه همایش بین‌المللی صاحبکاری “توسعه صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و روندهای معاصر اقتصادی” برگزار می‌شود

سپتامبر 4, 2018 14:00, 89 بازدید ها

اخبار مرتبط

8888888_logotip

در چارچوب تجلیل چهارمین سالگرد “روز صاحبکاران” تحت سرپرستی بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای 15 و 16 اکتبر سال جاری در شهر دوشنبه، پایتخت کشورمان چهارمین همایش بین‌المللی صاحبکاری دوشنبه-2018 با نام “توسعه صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و روندهای معاصر اقتصادی”  برگزار می‌شود.

همایش بین‌المللی با ابتکار کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار شده، در آن مسائل مربوط به توسعه صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در کشور مطرح می‌گردند.

به گزارش خاور به نقل از کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان در چارچوب همایش بین‌المللی “توسعه صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و روندهای معاصر اقتصادی” همزمان 15 اکتبر در شهر دوشنبه همایش صاحبکاران تاجیکستان و اردون، همایش تجار تاجیکستان و فرانسه، انجمن  صاحبکاران تاجیکستان و قزاقستان و نمایشگاه کالاهای تولیداتی وطنی تشکیل می‌شوند.

در چارچوب همایش برگزاری دومین نشست همکاری اقتصادی و صنایع بین تاجیکستان و چیک، کنفرانس ملی در موضوع “جذب اقلیت‌های تاجیکان و هم‌وطنان برون‌مرزی بهر توسعه کشور”، آزمون جشنواره “نوآوران و مخترعان نوجوان و جوان”، نمایش هنرهای مردمی و کنفرانس بین‌المللی “تشبث شفافیت در عرصه استخراج” در نظر است.

سپتامبر 4, 2018 14:00, 89 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش