مؤسسه دولتی “باغ فرهنگ و تفریحی “دوستی خلقها” به “باغ فرهنگ و تفریحی به نام ابوالقاسم فردوسی” تغییر نام کرد

سپتامبر 5, 2018 21:15, 4,517 بازدید ها

اخبار مرتبط

Bogi-dustii-halkho

بر اساس مصوبه رستم امامعلی، رئیس شهر دوشنبه از 4 سپتامبر سال 2018 مؤسسه دولتی “باغ فرهنگ و تفریحی “دوستی خلقها” وابسته مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به “باغ فرهنگ و تفریحی به نام ابوالقاسم فردوسی” مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تغییر نام کرد.

به گزارش خاور به نقل از ریاست اطلاعات و روابط خارجی دستگاه رئیس شهر دوشنبه، نام و متن مصوبه رئیس شهر دوشنبه از 30 اکتبر سال 2017، تحت شماره 639 “در باره تصدیق دستور کار، صندوق حقوق ماهانه رهبریت، واحدهای کاری و حقوق ماهانه کارمندان، نظامنامه مؤسسه دولتی “باغ فرهنگ و تفریحی “دوستی خلقها” وابسته مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تغییر نام کردند.

سپتامبر 5, 2018 21:15, 4,517 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Rahim-Saidzodaتاجیکستان و آلمان همکاری های خود را در زمینه آموزش تقویت می دهند
DDOT-2دانشگاه دولتی معلمین تاجیکستان همکاری با شرکت های چینی را تقویت می کند
Dushanbe-avtobusi-dukabata-havo-1“سیر دوشنبه”. 4 مسیر جدید گردشگری داخل شهری در پایتخت تاجیکستان افتتاح می شود
Rahim-Saidzodaهیئت تاجیکستان برای اولین بار در همایش جهانی “معارف-2024” شرکت کرد
Dar-Pan-akent-K-shki-su-d-kashf-gardid-3کوشک سغدی در پنجکنت کشف شد
shashmakomآهنگساز ایرانی: ششمقام سراهای تاجیک صدای بسیار دلنشین و آرامبخش دارند و در فواصل صوتی سازهای این سبک سرآمد هستند
kitobi-Prezidenti-CHumhurii-Tochikiston150 نمونه کتاب های بدیعی، علمی و تاریخی انتشارات تاجیکستان به نمایشگاه بین المللی “کتاب تهران” پیشنهاد شد
Diva-Inابتکار رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان برای اعلام روز جهانی مار خوار در رسانه های گروهی سوئیس تبلیغ شد
Inikosi-tashabbushoi-Peshvoi-millat-dar-Pokiston-4ابتکارات جهانی پیشوای ملت در زمینه آب، تغییرات اقلیم و حفاظت از یخچال های طبیعی در مجلات چاپی و الکترونیکی پاکستان منتشر شد
Mahina-Nurovaمهینه نورآوا از تاجیکستان برنده جایزه بزرگ جشنواره “رز شرق” شد
morhurمجمع عمومی سازمان ملل متحد ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان برای اعلام روز جهانی مار خوار را به اتفاق آرا پذیرفت
Sun-Vejdunمعاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین از قلعه حصار بازدید کرد