پیمان ملی اتحادیه پنج نفر برای پنهان کردن اعمال جنای است

سپتامبر 18, 2018 09:25, 5,298 بازدید ها

اخبار مرتبط

تحلیلگران تاجیک پس از شناسای با سازمان‌دهندگان و اعضای این پیمان، آن را “اتحادیه پنج نفر” عنوان کردند، که هدف اصلی‌اش زیر پرده پنهان کردن اعمال جنای خود آنها و به دست آوردن مبلغ بوده، باز هم از جانب هیچ نفر “مخالف” سالم‌عقل جانبداری نیافت.

چنین است اندیشه و خلاصه تحلیلگران تاجیک در باره “پیمان ملی”، که ضمن صحبت با خبرنگار آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان “خاور” ابراز داشتند.

c3916e0cf4f56c856e9ebbde9b7eedd1-300x215

محبه محمدجان آوا، معاون رئیس پژوهشگاه فلسفه، سیاست‌شناسی و حقوق به نام بهاءالدین اف فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان سازمان‌دهندگان “پیمان ملی” را گروه کوچکی عنوان کرد، که می‌خواهند با هر گونه راه آرامی و ثبات تاجیکستان را خلل‌دار نمایند.

وی افزود: سازمان‌دهندگان “پیمان ملی زیاد نیستند و هدف ناپاک و اغواگرانه دارند. آنها گروهکی هستند، که می‌خواهند وضعیت را در تاجیکستان بی ثبات کنند، اما هیچ گاه به هدفشان نمی‌رسند، زیرا در داخل جانبدار ندارند. تشکیل پیمان تنها برای پنهان کردن اعمال جنایتکارانه‌اشان است. مردم تاجیک سیمای اصلی آنها را خوب می‌شناسد و از این سبب، آنها می‌خواهند تحت عنوان جدید خود را نیروی مخالف سازنده معرفی کرده، موقع پیدا کنند. اما این نوبت نیز تیر آنها خاک می‌خورد، زیرا ملت تاجیک از حوادث سالهای 90 سبق گرفت و دیگر به فریب نهضت داده نمی‌شود.

امروز اکثر مردم در تعجب‌ هستند، که سازمان امنیت و همکاری اروپا به نمایندگان این حزب تروریستی و افراطگرا امکانیت اشتراک و سخنرانی در نشست را می‌دهد. این را می‌توان ‌بازی و راه‌اندازی سیاست دوگانه نامید، که خیلی خطرناک است. مسئولین سازمان امنیت و همکاری اروپا باید درک کنند، که پشتیبانی سازمانهای تروریستی همیشه پیامد بد دارد. اگر این سازمان فراهم آوردن پلاتفورم مذاکره را داشته باشد، پس باید با رعایه قواعد دیپلماتیک جهانی آن را به نمایش گذارد. در چنین حالت حکومت تاجیکستان شاید برخورد دیگر ظاهر نماید. اما اگر هدف تشکیل نشست پشتیبانی سازمان های تروریستی و افراطی این را نیز واضح باید گوید. ما مشاهده کردیم، که از شکل برگزاری کار نشست کشورهای دیگر، از جمله روسیه، ترکیه و آذربایجان نیز اعتراض کردند.

فکر می‌کنم با گذشت وقت جامعه جهانی، مخصوصا سازمان های بین‌المللی، که واقعا ارزش های دموکراتیک را پیگیری می‌کنند، این نیرنگ شرعی نهضتیها را درک می‌نمایند.

ed160d5a79b7fc6172c2585bfd5625f6-296x300

ذکریا اکرمی، رئیس پژوهشگاه تاریخ، باستان‌شناسی و مردم‌شناسی فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان گفت:

گروهی، که با مبلغ خواجگان خارجی عمل کرده، پیمان و اتحادیه تشکیل می‌نماید، در خود مقصد و مرام نیک داشته نمی‌تواند. سبب تغییر نام و تشکیل پیمان و اتحادیه به دست آوردن مبلغ است.

این حزب چنان به باتلاق غوطیده است، که باور دارم به آهستگی خود رهبران فراری آن نام این حزب را پره از بین می‌برند.

نهضتیها خود را حامی حقوق معرفی کردن می‌خواهند، اما در اصل آنها پروای دموکراسی و حقوق انسان ندارند. خودشان به سخنهای خود باور نمی‌کنند، چون غایه آنها افراطی است. به کوچکترین انتقاد برخورد افراطگرایانه می‌کنند. بعد این که باور دارد، که آنها دموکراسی می‌سازند؟

آنها یگان برنامه اصلاحات اقتصادی، اجتماعی، تندرستی، معارف ندارند. کجاست برنامه آنها؟ تنها نام اسلام را دستک کرده، با احساس مردم ‌بازی می‌کنند. اسلام برای آنها پرچم است، که از آن سوء استفاده می‌کنند. اما غایه آنها رادیکالی افراطی است. تشکیل پیمان هم محض پنهان کردن همین ارزش افراطی است.

باور دارم، که جامعه جهانی با گذشت وقت مقصد و مرام اصلی آنها را درک می‌نماید. تنها باید درست فهمانید.

امروز آنها هیچ قوه و نیرو نیستند، اما اگر حالا پهن‌شوی غایه‌‌های رادیکالی این حزب را پیشگیری نکنیم، آن پهن می‌شود و دیگران را ‌آلوده می‌نماید.

ما باید مرام و مقصد آنها را خوب درک کنیم و در اطراف بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان متحد باشیم.

be58a7e79d302d8c2ed123522b79cb67-150x150

یارمحمد نیازی رئیس انستیتوی آموزش مسائل کشورهای آسیا و اروپای فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان می گوید: سازمان ترورستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی با چند هم‌عقیدگان خود پیمان ملی تاجیکستان را تشکیل کرد، که این نیرنگ شرعی رهبران جنایتپیشه این سازمان تروریستی و افراطگرای است. آنها می‌خواهند، که با این نیرنگ خود بار دیگر موقع پیدا کرده، از جامعه جهانی پشتیبانی و مبلغ پیدا نمایند. این ‌بازی دوقطبی بعضی از کشورها و قوه‌های بازینگر سیاسی است، که در پس آن دیریژیورها نشسته اند.

این ائتلاف یا پیمان تشکیلکرده آنها ضد تاجیکستان و ثبات و امنیت آن است. آرامی و پیشروی تاجیکستان به این گروه و خواجگان آنها خوش نمی‌آید. آنها توان دیدن تاجیکستان رشدکرده و باثبات ندارند.

این پیمان اصلا از پنج نفر عبارت است، که هیچ قوه بوده نمی‌توانند و آن یک نوع پرده پوشانیدن به جنایتهای صادرکرده‌اشان است. مقامات تاجیکستان پره اثبات کرد، که آنها کودتای دولتی انجام دادنی بودند. اثبات شد، که که پول داده است و آن برای چه صرف شده است. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا این همه دلایل رد‌ناپذیر تاجیکستان را نادیده می‌گیرد. این را می‌توان تنها ‌بازی دوقطبی نامید. زیرا سازمانی، که به ارزش های دموکراتیک ارج می‌گذارد، تروریستان را پشتیبانی نمی‌کند.

ارزشهای دموکراتیک هیچ گاه با غایه نهضتیها مطابقت نمی‌نماید. نهضتیها نظام توتالیتاری را در سر می‌پرورند، پس آیا آنها می‌توانند دموکراسی جاری کنند؟ حالا، که در اروپایند، آموزند، که دموکراسی چیست. خود نهضت کدام معیار دموکراسی را رعایه می‌کند؟

جامعه شرقی نازکی های خود را دارد. دموکراسی، که در تصور غربیان است، آن را در شرق جاری کرده نمی‌شود. کدام دولتی، که در آن دموکراسی جاری کردنی بودند، امروز آباد و آرام است؟ همه جنگزده شده‌اند. دستگیری نهضت زمین‌‌گذاری برای بی‌ثباتگردانی منطقه است.

اصلا پیمان ملی یا چند رهبر جنایتکار و فراری نهضت برای تاجیکستان و جامعه تاجیک هیچ خطری ندارد و برخورد شدید حکومت تاجیکستان برای پیشگیری از گمراهشوی جوانان و ایجاد ناآرامی در منطقه است.

اگر دعواگران “دموکراسی و آزادی و حقوق انسان” نیروهای سازنده باشند، پس باید در تاجیکستان و با رعایه قانون فعالیت نمایند.

سپتامبر 18, 2018 09:25, 5,298 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

muovini-vaziri-mehnatکنفرانس جهانی استخدام به کار در ژنو برگزار شد
Dialo-Blamiدیالو بلامی، خبرنگار از بورکینافاسو آفریقا: رویای بازگشت به تاجیکستان با دوستانم را دارم
Zulfiya-Abdusamatzodaتاجیکستان و روسیه موضوع دوره های آموزشی برای متخصصان مراقبت های بهداشتی و داروسازی را مورد بحث و بررسی قرار دادند
Dar-ZHeneva-amkorii-Sozmoni-a-onii-tandurust-bo-davlat-oi-Osiyoi-Markaz-barras-gardid-2در ژنو همکاری سازمان بهداشت جهانی با کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Bargardonidani-shahrvandon-az-Suriya-6به دستور پیشوای ملت، امامعلی رحمان 47 شهروند تاجیکستان از سوریه به وطن بازگردانده شدند
tabiboni-tochikرشته آریتمولوژی در تاجیکستان توسعه می یابد
Zulfikor-Gulahmadzoda-2تاجیکستان و فرانسه همکاری های خود را در زمینه کار با جوانان و ورزش تقویت می کنند
vazorati-tandurustiنقشه راه برای توسعه زمینه های همکاری اولویت دار برای سال های 2024-2025 بین تاجیکستان و روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Dar-Ostona-alasai-Komissiyai-bajnidavlatii-rushdi-ustuvori-Hazinai-bajnalmilalii-na-oti-Aral-doir-shudریاست کمیسیون بین دولتی توسعه پایدار صندوق بین المللی نجات دریای آرال بر عهده تاجیکستان واگذار شد
Sub-i-imr-z-dar-Bo-i-alaba-sokinoni-chor-no-iyai-pojtaht-bo-orostani-gulhani-ashn-farorasii-Soli-navi-a-dodiro-peshvoz-giriftand-1-1صبح امروز در “پارک پیروزی” ساکنان چهار ناحیه پایتخت  فرا رسیدن سال نو اجدادی را استقبال گرفتند
CHamoliddin-Abdullozodaتاجیکستان و ایران همکاری های خود را در زمینه بهداشت و درمان تقویت می بخشند
CHamoliddin-Abdullozoda-va-Manuel-Mikallerهمکاری بین تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در زمینه بهداشت بررسی شد