در دوشنبه 12-مین فستیوال بین‌المللی هنر و مُد «دیار حسن» آغاز گردید

اکتبر 26, 2018 14:47, 100 بازدید ها

اخبار مرتبط

56

صبح امروز در مؤسسة دولتی «نوروزگاه» 12-مین فستیوال بین‌المللی هنر و مُد «دیار حسن» آغاز گردید. فستیوال به سال رشد سیّاحی و هنرهای مردمی بخشیده شده، طول دو روز ادامه‌ می‌یابد.

تشکیل‌کنندة فستیوال بین‌المللی کمیتة رشد سیّاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بوده، مراسم افتتاح آن ساعت 15: 30 به نقشه گرفته شده است.

بنا بر إطلاع کمیتة رشد سیّاحی، در فستیوال هنرمندان از تاجیکستان، افغانستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان اشتراک می‌نمایند.

اکتبر 26, 2018 14:47, 100 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش