در شهر دهلی فستیوال هنرهای زیبا و فرهنگ مخصوص برای هنرمندان معیوب برگزار می‌گردد

اکتبر 26, 2018 11:36, 119 بازدید ها

اخبار مرتبط

2233

از 2 تا 4 نوامبر سال روان در شهر دیهلی هندوستان فستیوال هنرهای زیبا و فرهنگ مخصوص برای شخصان دارای امکانیّت محدود برگزار می‌گردد.

طوری از اتّحاد ملّی معیوبان تاجیکستان به خاور خبر دادند، هدف اساسی فستیوال مذکور بلند برداشتن سطح آگاهی در باره حیات و حقوقهای شخصان دارای امکانیّت محدود، دستگیری اجتماعی آنها توسط تعلیم، بلند برداشتن نیروی آنها، تأمین اشتراک این قشر جامعه در حیات فعال توسط برنامه‌های فرهنگی و علمی می‌باشد.

به اطلاع منبع، در فستیوال هنرمندان دارای امکانیّت محدود زیاده از 100 دولت جهان جمع می‌آیند.

اکتبر 26, 2018 11:36, 119 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش