شرکتهای تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی آذوقه‌واری در پاریس میوه‌های شهدبار مملکت را به نمایش گذاشتند

اکتبر 26, 2018 14:44, 122 بازدید ها

اخبار مرتبط

????????????????????????????????????

از 21 تا 25 اکتبر سال روان با دستگیری وزارت کشاورزی و اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه در شهر پاریس جمهوری فرانسه بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی آذوقه‌واری برگزار گردید.

طوری از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در نمایشگاه بار اوّل نمایندگان شرکتهای استحصالی تاجیکستان، از جمله « ECO Fruit Isfara», «ORO Isfara» و «Apricot & Company»,، که در سمت کارکرد و بست و بند میوه‌های تر و خشکمیوه‌ها فعالیت دارند، جهت معرفی محصولات آذوقه‌واری اشتراک کردند.

باید ذکر نمود، که نمایشگاه بین‌المللی آذوقه‌واری با نوبت یک سال در شهر پاریس جمهوری فرنسیه و سال دیگر در شهر کیالن جمهوری فدراتیوی ژرمنیه گذرانیده می‌شود. این نمایشگاه بار اوّل سال 1964 در پاریس برگزار گردیده بود.

اکتبر 26, 2018 14:44, 122 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش