بین وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان و وزارت بهداشت و کره یادداشت تفاهم امضا شد

نوامبر 12, 2018 16:27, 14,290 بازدید ها

اخبار مرتبط

04aef802b46f2e3c636b7ffff8e0186d

امروز در شهر سی‌جونگ جمهوری کره دیدار گفتگوی نسیم عالمزاده، وزیر بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و پارک نیونگخو، وزیر بهداشت جمهوری کره برگزار گردید.

به گزارش خاور به نقل از وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، در جریان ملاقات جانب ها  عرصه های همکاری دوجانبه، از جمله کارکرد گیاه های شفابخش، طب خلق، احداث کارخانه مشترک تولید دارو در جمهوری تاجیکستان، عملیات چشم، عصب، دل و رگها، تبادل متخصصان عرصه بهداشتی و برگزاری دوره‌های آموزشی از جانب عالمان کره در تاجیکستان و دیگر مسائل را بحث و بررسی کردند.

همچنین در جریان ملاقات یادداشت تفاهم بین وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت بهداشت جمهوری کره در باره همکاری در عرصه بهداشت و علم طب امضا شد.

نوامبر 12, 2018 16:27, 14,290 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش