امروز 17-مین اجلاس مجلس نمایندگان خلق شهر دوشنبه، دعوت پنجم برگزار می‌شود

دسامبر 18, 2018 08:29, 88 بازدید ها

اخبار مرتبط

Dastgoh

امروز، 18 دسامبر سال جاری در شهر دوسنبه، پایتخت کشورمان 17-مین اجلاس نمایندگان خلق شهر دوشنبه، دعوت پنجم برگزار می‌شود.

به گزارش خاور به نقل از ریاست اطلاعات و روابط خارجه دستگاه رئیس شهر دوشنبه، در اجلاس مذکور مسائل گزارش رئیس شهر دوشنبه “در باره نتایج توسعه اجتماعی و اقتصادی شهر دوشنبه در یازده ماه سال 2018″، لایحه بودجه شهر دوشنبه برای سال 2019 و تصدیق اجرای بودجه شهر دوشنبه در سال 2017، تغییر مرز شهر دوشنبه و تصدیق مصوبه های رئیس شهر دوشنبه بررسی می‌شوند.

دسامبر 18, 2018 08:29, 88 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش