دانشمندان تاجیک در مسابقه بین المللی کشورهای مستقل مشترک المنافع مقام نخست را کسب کردند

ژانویه 10, 2019 08:07, 1,884 بازدید ها

اخبار مرتبط

Hajyom-Teshaev-2

امروز اسامی برندگان مسابقه بین المللی دانشمندان جوان کشورهای مستقل مشترک المنافع که در اواخر دسامبر سال 2018 در فدراسیون روسیه برگزار گردید، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری “خاور”، خیام تیشه اف، دانشمند جوان تاجیک در زمینه “تحقیق در بخش زبان روسی” و رحمت الله آوا در بخش “متدولوژی آموزش زبان روسی” مقام نخست را کسب کردند.

نصیبه عبدالحق آوا، استاد دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان-روسیه در زمینه تحقیقات ادبیات روسیه مقام دوم را به خود اختصاص داد.

برندگان این مسابقات با دیپلم تقدیر شدند و امکان انتشار رایگان مقاله علمی خودرا در مجله “زبان روسی در خارج کشور” را دریافت کردند.

ژانویه 10, 2019 08:07, 1,884 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش