آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان: امروز در تاجیکستان باریدن باران و برف در نظر است

ژانویه 11, 2019 08:10, 642 بازدید ها

اخبار مرتبط

Havo-25

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان اعلام کرد: امروز در جمهوری تاجیکستان هوا ابری شده، باریدن باران و برف در نظر است.

بنا به اطلاع منبع، امروز در استان بدخشان هوا ابری شده، برف  می‌بارد. هوا در غرب استان شب     5-10 الی 13-15 و روز 2-7 درجه سرد می‌شود. در شرق استان هوا شب 20-25 و روز 7-12 درجه سرد می‌شود.

در استان سغد نیز هوا ابری شده، باریدن باران و برف در نظر است. هوا در وادیها شب-3+2 و روز 1+6 درجه گرم می‌شود. در کوه ها هوا شب 9-14 و روز 1-6 درجه سرد می‌شود.

در استان ختلان هوا ابری شده، باریدن باران پرشدت در نظر است. در بعضی نواحی برف می‌بارد.  هوا در وادیها شب 2-7، روز 5-10 و در کوه ها شب-4+1 و روز -2+3 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه شهر دوشنبه باریدن باران و برف در نظر است. هوا در وادیها شب و روز 0-5 درجه گرم و در کوه ها شب 1-6 الی 10-12 و روز -4+1 درجه سرد می‌شود.

در شهر دوشنبه باران و برف می‌بارد. هوا شب 1-3 و روز 3-5 درجه گرم می‌شود.

ژانویه 11, 2019 08:10, 642 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش