آب و هوا: امروز در تاجیکستان هوای بدون ‌بارش در نظر است

ژانویه 14, 2019 08:14, 383 بازدید ها

اخبار مرتبط

pogoda-havo-tuman-4

امروز در جمهوری تاجیکستان هوای تغییریابنده و بدون ‌بارش در نظر است.

به گزارش خاور به نقل از آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان، امروز در غرب ولایت بدخشان هوا شب 18-23 و روزانه 6-11 درجه سرد می‌شود. در شرق ولایت هوا شب 28-33 و روز 12-17 درجه سرد می‌شود.

در ولایت سغد هوا در وادیها شب-3+2 و روز 6-11 درجه گرم می‌شود. در کوه ها هوا شب 14-19 و روز-2+3 درجه سرد می‌شود.

در ولایت ختلان هوا در وادیها شب 1-6 درجه سرد و روز 10-15 درجه گرم می‌شود. در  کوه ها شب 6-11 درجه سرد و روز 3-8 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه جمهوری هوا در وادیها شب 4-9 درجه سرد و روز 6-11 درجه گرم می‌شود. در کوه ها شب 12-17 درجه سرد و روز 0-5 درجه گرم می‌شود.

در شهر دوشنبه هوای بدون ‌بارش در نظر است.  هوا شب 3-5 درجه سرد و روز 7-9 درجه گرم می‌شود.

ژانویه 14, 2019 08:14, 383 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش