آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان: امروز در تاجیکستان باران می بارد

ژانویه 15, 2019 08:16, 423 بازدید ها

اخبار مرتبط

Havo-8

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان با نشر مطلبی نوشت: امروز در جمهوری هوا ابری شده، باریدن باران و برف در نظر است.

در این اطلاعیه که یک نسخه از آن در اختیار آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار قرار گرفت، همچنین تاکید شده است که امروز در ولایت بدخشان باریدن برف در نظر است. هوا در غرب ولایت شب 7-12 الی 18 درجه و روز-3+2 درجه سرد می‌شود.  در شرق ولایت هوا شب 22-27 و روز  7-12 درجه سرد می‌شود.

در ولایت سغد  هوا ابری شده، باریدن باران کوتاه‌مدت در نظر است. هوا در وادیها شب 0-5 و روز  6-11 درجه گرم می‌شود. در کوه ها هوا شب 6-11 و روز-3+2 درجه سرد می‌شود.

در ولایت ختلان نیز باریدن باران کوتاه‌مدت در نظر است. هوا در وادیها شب 2-7 و روز 10-15 درجه گرم می‌شود. در  کوه ها شب-2+3 و روز 5-10 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه دوشنبه هوا ابری شده، باران می‌بارد. هوا در وادیها شب-1+4 و روز 8-13 درجه گرم می‌شود. در کوه ها شب 1-6 و روز -1+4 درجه سرد می‌شود.

در شهر دوشنبه باریدن باران کوتاه‌مدت در نظر است.  هوا شب 2-4 و روز 10-12 درجه گرم می‌شود.

ژانویه 15, 2019 08:16, 423 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش