آب و هوا: امروز در تاجیکستان باریدن باران در نظر است

ژانویه 18, 2019 08:19, 574 بازدید ها

اخبار مرتبط

pogoda-havo-pylya-bod

امروز در جمهوری هوا ابری شده، باریدن باران در نظر است.

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان با نشر اطلاعیه ای نوشت: در ولایت بدخشان هوا ابری شده، باریدن برف در نظر است. هوا در غرب ولایت شب 12-17 و روزانه 1-6 درجه سرد می‌شود. در شرق ولایت هوا شب 25-30 و روز 11-16 درجه سرد می‌شود.

در ادامه این مطلب تاکید شده است که در ولایت سغد هوا ابری شده، باران می‌بارد. هوا در وادیها شب 3-8 و روز 8-13 درجه گرم می‌شود. در کوه ها هوا شب از 4-9، الی 12-14 درجه سرد شده، روز 2-7 درجه گرم می‌شود.

در ولایت ختلان باران می‌بارد. هوا در وادیها شب 5-10 و روز 11-16 درجه گرم می‌شود. در کوه ها هوا شب-1+4 و روز 4-9 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه پایتخت هوا ابری شده، باران می‌بارد. هوا در وادیها شب 2-7 و روز 7-12 درجه گرم می‌شود. در کوه ها شب از 1-6 الی 10-12 درجه سرد و روز 1-6 درجه گرم می‌شود.

در شهر دوشنبه باران می‌بارد. هوا شب 2-4 و روز 9-11 درجه گرم می‌شود.

ژانویه 18, 2019 08:19, 574 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش