آب و هوا: امروز در تاجیکستان باریدن باران و برف در نظر است

ژانویه 21, 2019 08:17, 354 بازدید ها

اخبار مرتبط

Havo-15

امروز در جمهوری تاجیکستان هوا ابری شده، باریدن باران و برف در نظر است.

به گزارش خاور به نقل از آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان، امروز در ولایت بدخشان هوا ابری شده، باریدن برف کوتاه‌مدت در نظر است. دمای هوا در غرب ولایت شب 9-14 و روز از 0-5 الی 4-9 درجه سرد می‌شود. در شرق ولایت هوا شب از 19-24 الی 28-33 درجه سرد می‌شود.  روز سردی هوا از 7-12 الی 12-17 درجه برابر خواهد شد.

در ولایت سغد هوا ابری شده، باریدن باران و برف در نظر است. هوا در وادیها شب-2+3 و روز 1-6 درجه گرم می‌شود. در کوه ها هوا شب 4-9 و روز-4+1 درجه سرد می‌شود.

در ولایت ختلان باران و برف می‌بارد. دمای هوا در وادیها شب 1-6 و روز 3-8 درجه گرم می‌شود. در شهر و نواحی حومه شهر دوشنبه هوا ابری شده، باریدن باران و برف در نظر است. دمای هوا در وادیها شب 0-5 و روز 2-7 درجه گرم می‌شود. در کوه ها شب 2-7 و الی 16-17 درجه سرد شده، روز به-3+2 درجه برابر خواهد شد.

در شهر دوشنبه هوا ابری شده، باران و برف می‌بارد. هوا شب 0-2 و روز 2-4 درجه گرم می‌شود.

ژانویه 21, 2019 08:17, 354 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش