امروز در تاجیکستان هوای بدون بارش در نظر است

ژانویه 23, 2019 08:18, 482 بازدید ها

اخبار مرتبط

havo-1

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان خبر داد که امروز در جمهوری تاجیکستان هوای بدون بارش در نظر است.

بنا به اطلاع منبع، امروز در استان بدخشان هوا ابری شده، دمای هوا در غرب استان شب 10-15 و روز 3-8 درجه سرد می‌شود. در شرق استان هوا شب 17-22 و روز 8-13 درجه سرد می‌شود.

دمای هوا در وادیهای استان سغد شب-3+2 و روز 4-9 درجه گرم می‌شود. در کوه ها هوا شب 13-18  و روز 2-7 درجه سرد می‌شود.

هوا در وادیهای استان ختلان شب -3+2 و روز 6-11 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه شهر دوشنبه دمای هوا شب 2-7 درجه سرد و روز 3-8 درجه گرم می‌شود.

در شهر دوشنبه هوا شب 3-5 درجه سرد و روز 5-7 درجه گرم می‌شود.

 

ژانویه 23, 2019 08:18, 482 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش