گردشگران خارجی به گوسفند نوع مرکا پالای تاجیکستان توجه ویژه دارند

ژانویه 29, 2019 14:40, 884 بازدید ها

اخبار مرتبط

Hif-muh-zist-_2

نماینده کمیته حفظ محیط زیست وابسته دولت تاجیکستان گفت: امروزها توجه گردشگران خارجی به شکار گوسفند نوع مرکا پالای تاجیکستان بیشتر شده است.

عبدالقادر مسکه‌اف افزود: 50-56 درصد گردشگرانی که به این نوع گوسفند تاجیکستان توجه دارند، شکارچیان آمریکای می‌باشند.

وی که روز سه شنبه در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، تصریح کرد: در جمهوری تاجیکستان تعداد گوسفندان نوع مرکا پالا 25 هزار را تشکیل می‌دهد.

ژانویه 29, 2019 14:40, 884 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش