آب و هوا: امروز در تاجیکستان باران و برف می‌بارد

ژانویه 30, 2019 08:30, 1,026 بازدید ها

اخبار مرتبط

Havo-16

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان اعلام کرد: امروز در جمهوری هوا ابری شده، باریدن باران و برف  در نظر است.

به اطلاع منبع، امروز در استان بدخشان هوا ابری شده، باریدن برف در نظر است. هوا در غرب استان شب 6-11 درجه و روز 3-8 درجه سرد می‌شود. در شرق استان دمای هوا شب 20-25 و روز 12-17 درجه سرد خواهد شد.

در استان سغد باران در نظر است. هوا در دره ها شب 3-8 و روز 4-9 درجه گرم شده، در کوه ها شب 3-8 درجه سرد خواهد شد.

در استان ختلان هوا ابری شده، باران شدید می بارد. هوا در دره ها شب 4-9 و روز 6-11 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه شهر دوشنبه باران می‌بارد. هوا در دره ها شب 3-8 و روز 4-9 درجه گرم می‌شود.

در شهر دوشنبه هوا ابری شده، باران می‌بارد. دمای هوا شب 4-6 و روز 6-8 درجه گرم می‌شود.

ژانویه 30, 2019 08:30, 1,026 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش