بازدید 60 هزار گردشگر از شهر خجند استان سغد

ژانویه 4, 2019 15:50, 1,280 بازدید ها

اخبار مرتبط

074adfec7d0c3bf097efad36ea804521

در سال 2018 میلادی تقریلا 60 هزار گردشگر از شهر خجند استان سغد تاجیکستان بازدید کردند.

این در حالی است که شهر خجند به عنوان بزرگترین شهر صنعتی استان سغد تاجیکستان، همچنین مرکز اساسی فرهنگی و گردشگری می‌باشد. سالیانه بنا بر فراهم گردیدن شرایط مساعد برای تفریح و گردش تعداد گردشگران خارجی و داخلی افزایش یافته است.

 

ژانویه 4, 2019 15:50, 1,280 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش