دفتر منطقه ای یونسکو قصد دارد 9 آثار تاریخی استان سغد تاجیکستان را به سلسله جایزه شاهراه بزرگ ابریشم وارد نماید

ژانویه 22, 2019 10:25, 3,222 بازدید ها

اخبار مرتبط

1-Ma-maai-memorii-SHajh-Musli-iddin

مرکز بین‌المللی حفاظت دفتر منطقه ای یونسکو قصد دارد آثار تاریخی و فرهنگی قلعه خجند، مجمع معماری شیخ مصلح‌الدین و مقبره حضرت بابای شهر خجند، قلعه شیرین ناحیه اسپیتمن، آثار ناحیه اشت، مقبره حضرت شاه شهر اسفره، قلعه قه-قهه و موضع چهل حجره ناحیه شهرستان، مدرسه عبداللطیف سلطان (نه گمبز) شهر استروشن ولایت سغد را  به سلسله جایزه شاهراه بزرگ ابریشم وارد نماید.

به گزارش خاور از استان سغد، با هدف آشنای با این آثار تاریخی و فرهنگی هیات نمایندگان مرکز بین‌المللی حفاظت دفتر منطقه ای یونسکو به استان سغد سفر کردند.

گروه کاری مرکز مذکور از سه آثار تاریخی و فرهنگی که در شهر خجند موجود هستند، دیدن کرد.

گروه کاری مرکز مذکور معتقد شدند که 9 آثار تاریخی واقع در استان سغد تاجیکستان پس از آموزش و تحقیق به سلسله جایزه شاهراه بزرگ ابریشم از گذرگاه “فرغانه-سیردریا” از جانب مرکز بین‌المللی حفاظت دفتر منطقه ای یونسکو وارد خواهند شد.

ژانویه 22, 2019 10:25, 3,222 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش