امروز در جمهوری هوا ابری شده، برف می بارد

فوریه 5, 2019 08:22, 391 بازدید ها

اخبار مرتبط

Havo-25

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان اعلام کرد: امروز در جمهوری تاجیکستان هوا ابری شده، باران و برف می بارد.

بنا به اطلاع این منبع، در استان مختار کوهستان بدخشان هوا ابری شده، هوا در غرب استان شب 3-8 و روز 3 درجه سانتی گراد سرد می‌شود. در شرق استان هوا شب 14-19  و روز 9-4 درجه سرد خواهد شد.

در استان سغد  هوا ابری شده، در کوه ها برف مب بارد. هوا در دره ها شب 0-5 گرم و روز 1-6 درجه سرد خواهد شد.

در استان ختلان  هوا در دره ها شب 3-8 و روز 1-6 درجه گرم می‌شود. در کوه ها شب هوا 0-5 درجه سرد می‌شود.

در شهر و نواحی حومه سهر دوشنبه هوا بری شده، باران و برف می بارد. هوا در دره ها  شب 2-7 و روز 0-5 درجه گرم می‌شود. در کوه ها هوا شب 0-5 درجه سرد شده، هوا روز-2+3 درجه سرد خواهد شد.

در شهر دوشنبه باران و برف باریده، هوا شب 1-6  و روز 2-4 درجه گرم می‌شود.

 

فوریه 5, 2019 08:22, 391 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش