بانک دولتی امانتبانک تاجیکستان با دو بانک ازبکستان موافقت نامه همکاری را امضا کرد

فوریه 6, 2019 08:35, 219 بازدید ها

اخبار مرتبط

Siro-iddin-Ikrom-

بانک دولتی امانتبانک تاجیکستان با بانک ملی روابط خارجی و “اوزپرومسترویبانک” ازبکستان ازبکستان موافقت نامه همکاری امضا کرد.

سراج الدین اکرامی، رئیس بانک دولتی امانتبانک تاجیکستان با اعلام این مطلب ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: مبلع عمومی این موافقت نامه 43 میلیون دلار را تشکیل می دهد که در بخش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی مصرف خواهد شد.

در کنفرانس مطبوعاتی همچنین تاکید شد که در کشور امور خدمه بانکی به مشتریان توسعه می یابد.

بنا به اطلاع رئیس بانک دولتی امانتبانک تاجیکستان، در حال حاضر در جمهوری تاجیکستان 546 مرکز ارائه خدمه بانکی فعال است.

فوریه 6, 2019 08:35, 219 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش