قاهر رسولزاده با جریان امور ساخت و ساز و تجدید در شهر دوشنبه و نواحی منطقه باختر شناس شد

فوریه 11, 2019 09:14, 112 بازدید ها

اخبار مرتبط

Sarvazir-05-1

قاهر رسولزاده، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان در چارچوب اجرای دستور و سپارش های بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینه عملیاتی شدن پروژه های کوچک و بزرگ، تجدید جاده های جمهوری و بین‌المللی، توسعه امور ساخت و ساز به استقبال جشن 30-مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، توسعه عرصه کشاورزی در شهر دوشنبه و شهر و نواحی منطقه باختر استان ختلان با جریان امور ساخت و ساز و تجدید پروژه ها، جاده  و ماشین آلات کشاورزی شناس شد.

نخست وزیر کشورمان از پروژه های پل هوای در میدان ابوعلی ابن سینای شهر دوشنبه، تطبیق مراحل ساخت و ساز و تجدید شاهراه دوشنبه-باختر و با امور ساخت و ساز پروژه ها به مناسبت استقبال جشن 30-مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و دیگر امور کشاورزی در شهر باختر، نواحی خراسان و کوشانیان، دوستی و جیحون شناس شد.

فوریه 11, 2019 09:14, 112 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش