امروز در تاجیکستان هوای ابری و باریدن باران در نظر است

فوریه 12, 2019 08:20, 109 بازدید ها

اخبار مرتبط

havo5

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان اعلام کرد: امروز در جمهوری تاجیکستان هوای ابری و باریدن باران در نظر است.

در اطلاعیه ای که این آژانس منتشر کزد، تاکید شده است که امروز در غرب استان مختار کوهستان بدخشان هوا شب 4-9 درجه سانتی گرد سرد شده، روز 0-5 درجه گرم می‌شود. در شرق این استان هوا شب 15-20 و روز 1-6 درجه سرد می‌شود.

در استان سغد شب 1-6 و روز 9-14 درجه گرم می‌شود. در استان ختلان هوا شب 4-9 و روز    13-18 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه شهر دوشنبه هوا شب 3-8 و روز 12-17 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوا شب 3-5 و روز 15-17 درجه گرم می‌شود.

فوریه 12, 2019 08:20, 109 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش