آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان: امروز در تاجیکستان برف می بارد

فوریه 13, 2019 08:20, 116 بازدید ها

اخبار مرتبط

Havo-16

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان اعلام کرد: امروز در جمهوری تاجیکستان هوای ابری و باریدن برف در نظر است.

در اطلاعیه ای که این آژانس منتشر کرد، تاکید شده است که امروز در غرب استان مختار کوهستان بدخشان هوا شب 3-8 درجه سانتی گرد سرد شده، روز -1 + 4 درجه گرم می‌شود. در شرق این استان هوا شب 13-18 و روز 1-6 درجه سرد می‌شود.

در استان سغد شب 1-6 و روز 6-11 درجه گرم می‌شود. در استان ختلان هوا شب 5-10 و روز 7-12 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه شهر دوشنبه هوا شب 4-9 و روز 8-13 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوا شب 6-8 و روز 10-12 درجه گرم می‌شود.

 

فوریه 13, 2019 08:20, 116 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش