در شهر دوشنبه همایش انعکاس مسائل افراطگرای در فضای اطلاعاتی و اثرات آن به ثبات جامعه: مشکلات و پیامدها برگزار شد

فوریه 26, 2019 15:50, 23,554 بازدید ها

اخبار مرتبط

????????????????????????????????????

امروز در کمیته دین، تنظیم عنعنه‌ و جشن و مراسم وابسته دولت تاجیکستان در موضوع “انعکاس مسائل افراطگرای در فضای اطلاعاتی و اثرات آن به ثبات جامعه: مشکلات و پیامدها” همایش برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خاور، در همایش مسئولان کمیته، نمایندگان وزارت و نهادهای کشور و کارشناسان شرکت و در مورد روند برخورد تفکر عنعنه ای با اندیشه‌های دینی-افراطی در جامعه، اصول و شکل ترغیبات افراطگرای در رسانه‌ها، تجربه برگردانیدن دانشجویان از خارج کشور و روند و پیامد کسب تعلیمات دینی در خارج کشور سخنرانی کردند.

فوریه 26, 2019 15:50, 23,554 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش