تغییرات کادری

فوریه 27, 2019 11:10, 1,629 بازدید ها
33349665748_5bed68b803_z

امروز در ساختمان حکومت جمهوری  تاجیکستان بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان کادرهای را که به سمت‌های رهبری در مقامات حفظ حقوق و ترتیبات منصوب شده اند، به حضور پذیرفتند.

با فرمان های رئیس جمهوری تاجیکستان لایقزاده قناعتشا از سمت رئیس ناحیه رشت برکنار شده، مقیمی رحیم‌جان نبیزاده اجراکننده سمت رئیس ناحیه رشت منصوب شد.

بر اساس مصوبه های حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده لالخان فطور با سبب بازنشسته شدن از سمت رئیس آژانس تامینات اموال ویژه وابسته حکومت جمهوری تاجیکستان برکنار شده، سوزه‌علی نظیرزاده رئیس آژانس تامینات اموال ویژه وابسته حکومت جمهوری تاجیکستان و سعیدزاده باباجان عبدالقادر معاون یکم آژانس تامینات اموال ویژه وابسته حکومت جمهوری تاجیکستان منصوب شدند.

فیض‌الله زاده خورشید میرزا با سبب به سمت مدیر کل کارخانه واحد دولتی “تاج انویست” کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی منصوب گردیدن، از سمت مدیر مؤسسه دولتی تلویزیون “ورزش” برکنار شده، ناریان پرویز عصمت‌الله جاینشین او منصوب شد.

همچنین با مصوبه حکومت جمهوری تاجیکستان نظرزاده نور‌الله غفار رئیس مرکز هماهنگسازی طرح‌های تجدید و توسعه پروژه های زیر‌ساختار اجتماعی منصوب شد.

در موافقه با رئیس جمهوری تاجیکستان کادرهای سطح رهبری دستگاه مرکزی دادستانی کل، دادستان های نواحی روشان و مرغاب استان مختار کوهستان بدخشان، نوحی شهرنو، فیض‌‌آباد، نور‌‌آباد، لخش، شهرهای راغون و نارک، خجند، پنجکنت، نواحی باباجان غفوراف و شهرستان استان سغد، نواحی جیحون و عبدالرحمان جامی استان ختلان از کادرهای جوان و صاحب‌تجربه و پاک‌وجدان منصوب شدند.

ضمن صحبت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با توجه به اوضاع جامعه جهانی و منطقه کادرهای به شمت های مسئول منصوب شده را به خدمت صادقانه به نفع دولت و ملت هدایت کردند.

فوریه 27, 2019 11:10, 1,629 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Antoniu-Guterrish-mulo-ot-namudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند