گوهر شرافزاده: 305 اصطلاح ورزشی به زبان تاجیکی برگردان شده است

فوریه 13, 2019 14:00, 4,121 بازدید ها

اخبار مرتبط

DSC_0563

گوهر شرافزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات وابسته دولت تاجیکستان گفت: کارمندان کمیته در سال 2018  305 اصطلاح و واژه‌های ورزشی عرصه فوتبال، چوگان‌بازی، تنیس‌بازی، بسکتبال و انواع کشتی را به زبان تاجیکی برگردان کردند.

به گزارش خاور، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات وابسته دولت تاجیکستان با اعلام این مطلب ضمن برگزاری نشست خبری به خبرنگاران افزود: همچنین در سال 2018 کتاب های “فهرست اسامی ملی تاجیکی”، “صحبتنامه” و “طعامنامه” با زبان های تاجیکی، روسی و انگلیسی منتشر شدند.

گوهر شرافزاده تصریح کرد: سال گذشته از جانب متخصصان کمیته بیش از 94 هزار اصطلاحات و واژه های عرصه‌های تکنیک، ورزش، کشاورزی، بیطاری، علوم دقیق، ساختمان و معماری مورد آموزش و بررسی قرار داده شدند.

فوریه 13, 2019 14:00, 4,121 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش