به زنان افغان در تاجیکستان اصول نجات در حالت های فوق‌العاده را آموزش می‌دهند

مارس 29, 2019 09:03, 123 بازدید ها

اخبار مرتبط

KHF

در مرکز آموزشی-متودی کمیته وضع اضطراری و مدافعه‌ شهروندی جمهوری تاجیکستان روز 28 مارس نخستین دوره آموزشی برای خانم های نجاتبخش افغانستان و تاجیکستان آغاز گردید.

به گزارش خاور به نقل از کمیته وضع اضطراری و مدافعه‌ شهروندی جمهوری تاجیکستان، نخستین دور آموزشی در چارچوب تطبیق توافقنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان در مرود توسعه روابط نزدمرزی آمادگی و واکنش به وضع اضطراری که ماه فوریه سال 2018 امضا شده بود، برگزار می‌شود.

بر اساس این توافقات یک هفته آینده نجات‌دهندگان کمیته وضع اضطراری و مدافعه‌ شهروندی جمهوری تاجیکستان و نجات‌دهندگان دفتر آژانس آقاخان در تاجیکستان اصول راه‌اندازی امور صدمه ای و نجات با استفاده از تجهیزات و وسائل دفاع شخصی را تمرین می‌کنند. تمرینها با پشتیبانی دفتر آژانس آقاخان در جمهوری تاجیکستان راه‌اندازی و از جانب متخصصان باتجربه بریتانیای کبیر انجام داده می‌شوند.

مارس 29, 2019 09:03, 123 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش