آب و هوا: امروز در تاجیکستان باران می بارد

مارس 29, 2019 08:15, 124 بازدید ها

اخبار مرتبط

Havo-

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان اعلام کرد: امروز در تاجیکستان هوا ابری شده، باران می بارد.

در اطلاعیه ای که این آژانس منتشر کرد، تاکید شده است که امروز در استان مختار کوهستان بدخشان هوا ابری شده باریدن باران و برف در نظر است. هوا در غرب این استان  شب از 3 درجه سرد و الی 2 درجه گرم و روز 6-11 درجه گرم می‌شود. در شرق این استان هوا شب 10-15 و در برخی نواحی الی 20-25 درجه سرد می شود. و هوا روز 1-6 درجه گرم و در برخی نواحی 0-5 درجه سرد می‌شود.

در استان سغد هوا ابری شده باران می بارد. هوا در وادیها شب 10-15 درجه و روز 15-20 درجه گرم می‌شود.

در استان ختلان هوا ابری شده، در برخی نواحی باران می بارد. هوا در وادیها شب 9-14 درجه سانتی گرد و روز 17-22 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه شهر دوشنبه هوا ابری شده، باران می بارد. هوا در وادیها شب 7-12 درجه و روز 17-22 درجه گرم می‌شود.

در شهر دوشنبه هوا ابری شده، باران می بارد. هوا شب 8-10 و روز 18-20  درجه گرم می‌شود.

مارس 29, 2019 08:15, 124 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش