رستم امامعلی، شهردار دوشنبه با محمد داوود سلطانزی، شهردار کابل دیدار و گفتگو کرد

ژوئن 7, 2021 17:05, 118 بازدید ها

اخبار مرتبط

image_news_648_image

دوشنبه، 07.06.2021 /”خاور”/. امروز رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با محمد داوود سلطانزی، رئیس شهر کابل دیدار و گفتگو کرد.

در جریان ملاقات اشاره شد که به شرافت اراده سیاسی رهبران دو کشور همسایه و دوست و دارای تاریخ و فرهنگ مشترک، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان همکاری های چند جانبه بین دو کشور توسعه می یابند.

در این دیدار طرفین از روند توسعه روابط دوستانه و همکاری مشترک سودمند بین تاجیکستان و افغانستان ابراز رضایت کردند.

39

در ملاقات موضوعات خاص گسترش روابط سودمند متقابل بین پایتخت های هر دو کشور – دوشنبه و کابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. توجه ویژه به برقراری تماس و گفتگوی منظم برای تبادل تجربیات در زمینه شهرداری ها و توسعه زیرساخت ها، اجرای پروژه های همکاری مشترک و برنامه های روابط فرهنگی و بشردوستانه، آموزش، بهداشت، تجارت و گردشگری صورت گرفت.

ژوئن 7, 2021 17:05, 118 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش