دانشگاه دولتی باختر و دانشگاه ترمز توافق نامه همکاری امضا کردند

جولای 27, 2021 09:10, 255 بازدید ها

اخبار مرتبط

Miyoni-Donishgo-i-davlatii-Bohtar-va-Donishgo-i-Tirmiz-sozishnomai-amkor-ba-imzo-rasid

دوشنبه، 27.07.2021 /”خاور”/.  در چارچوب سفر کاری هیئت نمایندگان استان ختلان تاجیکستان به استان سرخندریای جمهوری ازبکستان، سیف الدین دولتزاده، رئیس دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو با نمایندگان دانشگاه ترمز استان سرخندریا دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این دیدار توافق نامه همکاری بین دانشگاه دولتی باختر و دانشگاه ترمز به امضا رسید.

به گزارش “خاور”، در جریان ملاقات مسائل توسعه همکاری علمی، استفاده تجارب متقابل، مساعدت به بازدید هیاتهای هردو جانب از دانشگاه های یک دیگر با هدف مشارکت در مناطق تحقیقاتی توافق شده، تبادل اطلاعات و انتشار نشریات دوره ای آموزشی مورد بحث قرار گرفتند.

جولای 27, 2021 09:10, 255 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش