دوشنبه در سال 2022 میزبان نشست شورای مدیران صندوق اقلیم سبز می شود

نوامبر 5, 2021 09:47, 177 بازدید ها

اخبار مرتبط

vmrsvg1yz022koy8u02adqlme00mxze3-1

دوشنبه، 05.11.2021 /”خاور”/. پیش بینی می شود در سال 2022 در شهر دوشنبه جلسه هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز برگزار و همزمان موافقت نامه جمهوری تاجیکستان و صندوق اقلیم سبز امضا شود.
این و سایر موضوعات تقویت همکاری بین جمهوری تاجیکستان و صندوق اقلیم سبز در ملاقات بهادر شیرعلی زاده، رئیس کمیته حفظ محیط زیست و پا آوسمان چارچو، مدیر منطقه ای صندوق اقلیم سبز در گلاسکو در حاشیه بیست و ششمین کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم بررسی گردید.
از کمیته حفظ محیط زیست به خبرنکار “خاور” اطلاع دادند که طرفین همچنین در خصوص اجرای پروژه های تامین شده توسط صندوق اقلیم سبز در تاجیکستان، توسعه و اجرای پروژه های ملی اولویت دار با مشارکت صندوق اقلیم سبز گفتگو کردند.
بهادر شیرعلیزاده و پا آوسمان چارچو همچنین بر گسترش همکاری در زمینه جذب کمک های مالی صندوق اقلیم سبز در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد کشور که در راهبردهای ملی ترسیم شده است، توافق کردند.

نوامبر 5, 2021 09:47, 177 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش