صندوق بین المللی توسعه کشاورزی در تاجیکستان در حال اجرای یک پروژه جدید با در نظر گرفتن مسائل مربوط به اقلبم است

نوامبر 9, 2021 10:58, 136 بازدید ها

اخبار مرتبط

q7g0v2lfqoqw0rs7ji8et7koqennu41m

دوشنبه، 09.11.2021 /”خاور”/. مسئله اجرای پروژه های سرمایه گذاری شده توسط صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) در تاجیکستان در جریان ملاقات بهادر شیرعلی زاده، رئیس کمیته حفظ محیط زیست وابسته دولت تاجیکستان و دونالد براون، معاون رئیس صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD)  در حاشیه 26-مین کنوانسیون اقلیم در گلاسکو، انگلستان بحث و بررسی شد.
طرف، همچنین در مورد توسعه و اجرای پروژه های ملی اولویت دار با مشارکت صندوق و سایر موضوعات همکاری های دوجانبه گفتگو کردند.
پروژه جدید توسط IFAD و صندوق اقلیم سبز تمویل می شود و توسط وزارت کشاورزی و کمیته حفظ محیط زیست اجرا می گردد.

نوامبر 9, 2021 10:58, 136 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش