هیئت کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی تاجیکستان از مرکز آمبولانس روانپزشکی وزارت وضع اضطراری روسیه بازدید کرد

نوامبر 19, 2021 11:05, 105 بازدید ها

اخبار مرتبط

olg98ot

دوشنبه، 19.11.2021 /”خاور”/. هیئت کمیته وضع اضطراری و دفاع مدنی وابسته دولت تاجیکستان در چارچوب یک سفر کاری از مرکز آمبولانس روانپزشکی وزارت وضع اضطراری روسیه بازدید کرد.
تاتیانا نیکیتینا، معاون مدیر مرکز  مهمانان را با فعالیت های مرکز آشنا کرد.

وی خاطرنشان کرد: این سرویس به منظور ارائه کمک های روانی اضطراری به افراد در شرایط اضطراری ایجاد شده و امسال 22 سال است که فعالیت خود را آغاز کرده است.
مهمانان مرکز به تماشای فیلم از کار روانشناسان پرداختند و با عملکرد بخش های اصلی روانپزشکی آمبولانس آشنا شدند.
همچنین نمایندگان کمیته وضع اضطراری با فرصت های این مرکز در زمینه آموزش روانشناختی پرسنل، توانبخشی پزشکی و روانپزشکی و همچنین پشتیبانی از معاینات روانپزشکی که انواع معاینات روانپزشکی را انجام می دهند، آشنا شدند.
در این نشست، نمایندگان مرکز آمبولانس روانپزشکی وزارت وضع اضطراری روسیه و نمایندگان هیأت در مورد همکاری های بیشتر و توسعه روابط در زمینه فعالیت های روانی بحث و تبادل نظر کردند.

نوامبر 19, 2021 11:05, 105 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش