کره قصد دارد در ساخت مراکز لجستیک بین المللی در تاجیکستان مشارکت کند

دسامبر 2, 2021 11:02, 125 بازدید ها

اخبار مرتبط

jTntBkLrjdG5qvGiWCo327GvpNZhqEpJ1W5YsxNY

دوشنبه، 02.12.2021 /”خاور”/. جمهوری کره قصد دارد در اجرای پروژه های حمل و نقل در تاجیکستان مشارکت کند. یادداشت تفاهم بین وزارت حمل و نقل جمهوری تاجیکستان و شرکت “Living Tree Co. Ltd” کره در وزارت حمل و نقل جمهوری تاجیکستان امضا شد.
این سند در دوشنبه توسط عظیم ابراهیم، وزیر حمل و نقل تاجیکستان و نماینده شرکت “Living Tree Co. Ltd” جمهوری کره امضا شد. در چارچوب این یادداشت تفاهم، عظیم ابراهیم، وزیر حمل و نقل جمهوری تاجیکستان با نمایندگان شرکت “Living Tree Co. Ltd” جمهوری کره دیدار و گفتگو و موضوعات همکاری در زمینه حمل و نقل را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
طرفین توافق کردند که برای اجرای پروژه های مختلف در زمینه حمل و نقل در جمهوری تاجیکستان در زمینه های ساخت مراکز لجستیک بین المللی، ساخت راه آهن، تامین امنیت در جاده های تاجیکستان همکاری های گسترده را ایجاد کنند.

دسامبر 2, 2021 11:02, 125 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش