در استان ختلان نشریه “مهتران ختلان” تاسیس شد

دسامبر 29, 2021 10:32, 178 بازدید ها

اخبار مرتبط

Ruznoma

دوشنبه، 29.12.2021 /”خاور”/. به مناسبت 30-مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در آستانه سال نو، نشریه شورای سابقداران جنگ و کار شهر باختر و کولاب استان ختلان با نام “مهتران ختلان” تاسیس شد.
آقای اسماعیلزاده، رئیس شورای سابقداران جنگ و کار منطقه کولاب استان ختلان گفت که نشریه “مهتران ختلان” با حمایت رئیس استان ختلان تاسیس شد و در آستانه سال نو به هدیه ای ارزشمند برای ساکنان استان است.
وی افزود: اکنون از طریق این روزنامه فرصت مناسب برای تربیت نسل جوان با روحیه خودشناسی، انسان دوستی و میهن پرستی و سهم بسزای در آبادانی میهن ایجاد شد.

دسامبر 29, 2021 10:32, 178 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش