یادداشت تفاهم بین کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان و انجمن گردشگری امضا شد

دسامبر 31, 2021 11:36, 213 بازدید ها

اخبار مرتبط

20211231_092532

دوشنبه، 31.12.2021. /”خاور”/. امروز تفاهم نامه همکاری در زمینه گردشگری بین کمیته توسعه گردشگری وابسته به دولت تاجیکستان و انجمن گردشگری جامعه محور تاجیکستان امضا شد.
این تفاهم نامه به منظور ایجاد همکاری با سازمان های گردشگری، تبادل اطلاعات، تربیت متخصصان در حوزه گردشگری، انجام فعالیت های تبلیغاتی برای ارائه ظرفیت های گردشگری در داخل و خارج از کشور به امضا رسید.
انجمن گردشگری جامعه محور تاجیکستان یک انجمن جوانان است که در جمهوری تاجیکستان برای توسعه گردشگری اجتماعی ثبت شده است.
گردشگری اجتماعی نوعی گردشگری است که ساکنان محلی با احداث هتل های کوچک، فروشگاه های صنایع دستی و نمایشگاه ها و گنجینه های ملی نقش مهمی در آن ایفا می کنند.
اساس و توسعه گردشگری اجتماعی، پتانسیل فرهنگی، تاریخی، منابع گردشگری و استعدادهای مردم محلی است.
گردشگری اجتماعی در حال حاضر در سراسر جهان به عنوان یک استراتژی توسعه اجتماعی-اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

دسامبر 31, 2021 11:36, 213 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش