نشست اول کمیسیون دائم همکاری‌های مجلس ملی تاجیکستان و مجلس سنای پارلمان جمهوری قزاقستان برگزار شد

می 13, 2022 12:55, 99 بازدید ها

اخبار مرتبط

?????????

دوشنبه 13.05.2022 /”خاور”/. نشست اول کمیته دائم همکاری های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و سنای جمهوری قزاقستان با حضور رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مولن آشیمبایف، رئیس مجلس سنای جمهوری قزاقستان برگزار شد.
در این جلسه اعضای کمیسیون دو طرف و همچنین مقامات ارشد مجلس ملی و سنای مجلس قزاقستان حضور داشتند.
در ابتدای این دیدار رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مولن آشیمبایف، رئیس مجلس سنای جمهوری قزاقستان صحبت کردند.
رستم امامعلی ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان اولین جلسه کمیته دائم همکاری مجلس ملی تاجیکستان و سنای مجلس قزاقستان، به نقش آن در توسعه و تقویت همکاری های متقابل سودمند بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان اشاره کرد.

پس از سخنان افتتاحیه روسای هیئت‌ها، مراسم امضای “نقشه راه” توسعه همکاری‌های بین پارلمانی مجلس ملی و مجلس سنا برای سال‌های 2023 تا 2024 برگزار شد.
سپس جلسه کمیسیون به ریاست رؤسای مشترک آن – نایب رئیس اول مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و نایب رئیس مجلس سنای جمهوری قزاقستان ادامه یافت.
بر اساس دستور جلسه، شرکت کنندگان در خصوص موضوعات مربوط به تصویب دستورالعمل کمیسیون دائم، مسیرهای اصلی همکاری های بین پارلمانی مجلس ملی و مجلس سنا در حوزه های فرهنگی و بشردوستانه، تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری و مهاجرت بحث و تبادل نظر کردند.

alasai-yakumi-Komissiyai-doim-oid-ba-amkor-miyoni-Ma-lisi-millii-Ma-lisi-Olii-um-urii-To-ikiston-va-Senati-Parlamenti-um-urii-azo-iston-doir-gardid.jpg

می 13, 2022 12:55, 99 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Ma-madtoir-Zokirzoda-bo-Safiri-Turkiya-dar-Tochikiston-mulo-ot-namud-1محمدطاهر ذاکرزاده با امره زکی کاراوغلو ملاقات کرد
Vakiloni-Parlumonنمایندگان مجلس نمایندگان تاجیکستان در کنفرانس بین المللی پارلمانی در مینسک شرکت کردند
Dilrabo-Mansuriدر دوشنبه موضوع گسترش روابط مجلس نمایندگان تاجیکستان با نهادهای سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت
Dar-Erevan-Ma-madtoir-Zokirzoda-bo-Erlan-Koshanov-mulo-ot-namudمحمدطاهر ذاکرزاده با ارلان کوشانف در ایروان ملاقات کرد
Ma-madtoir-Zokirzoda-dar-alasai-sajyori-Raisoni-parlumon-oi-davlat-oi-azoi-SAAD-ishtirok-namudمحمدطاهر ذاکرزاده در نشست سیار روسای پارلمان های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت کرد
Mahmadtoir-Zokirzodaمحمدطاهر ذاکرزاده در نشست سیار مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در ارمنستان شرکت می کند
Ma-madtoir-Zokirzoda-va-Oleg-Belokonev-محمدطاهر ذاکرزاده و اولگ بلوکونف در مورد گسترش همکاری های بین پارلمانی گفتگو کردند
Ma-madtoir-Zokirzoda-va-So-iba-afforova-محمدطاهر ذاکرزاده و صهیبا غفورآوا در مورد تقویت بیشتر همکاری ها بین تاجیکستان و آذربایجان گفتگو کردند
?????????رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با لی ژانگشو، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین از طریق آنلاین دیدار کرد
Mahmadtoir-Zokirzoda-dar-Bokuهیئت مجلس نمایندگان تاجیکستان با اعضای گروه ملی دوستی مجلس ملی آذربایجان دیدار کرد
Mahmadtoir-Zokirzodaهیأت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عازم جمهوری آذربایجان شد
Mulo-oti-vasei-ajat-oi-Ma-lisi-millii-Ma-lisi-Olii-um-urii-To-ikiston-va-Senati-Parlamenti-um-urii-azo-iston-doir-gardidنشست گسترده هیئت های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و سنای پارلمان جمهوری قزاقستان برگزار شد