رستم امامعلی، شهردار دوشنبه با مارک بومن، معاون رئیس بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه دیدار و گفتگو کرد

ژوئن 8, 2022 19:47, 85 بازدید ها

اخبار مرتبط

Rustami-Emomali-va-Mark-Bouman

دوشنبه، 08.06.2022 /”خاور”/. امروز رستم امامعلی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه با مارک بومن، معاون رئیس بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه دیدار و گفتگو انجام داد.
در جریان این دیدار وضعیت موجود و چشم انداز همکاری شهر دوشنبه با این نهاد مالی معتبر جهان مورد بررسی قرار گرفت.
محور اصلی این ملاقات موضوعات مرتبط با همکاری های دوجانبه در زمینه توسعه حمل و نقل شهری، اجرای طرح شهر سبز، برنامه های سرمایه گذاری و ظرفیت سازی شهر، ایجاد شرایط برای آینده بهتر و پایدار برای دوشنبه و ساکنان آن بود.

ژوئن 8, 2022 19:47, 85 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش