ستاد بین اداریی تامین امنیت و نظم عمومی در استان بدخشان گزارش می دهد

ژوئن 11, 2022 16:25, 134 بازدید ها

اخبار مرتبط

Horug-VMKB

دوشنبه 11.06.2022 /”خاور”/. در تاریخ 11 ژوئن سال 2022، در نتیجه یک عملیات ویژه، رهبران گروه های جنایتکار سازمان یافته در خاروغ ایامبیکف طالب عبدالرحمان آویچ، شنبه اف منور نوروزبیک آویچ و گلابف نیازشا اصلیشاه آویچ دستگیر شدند. NIATبه گزارش “خاور” به نقل از ستاد بین اداریی تامین امنیت و نظم عمومی در استان بدخشان، رهبران گروه های جنایتکار سازمان یافته یامبیکف طالب عبدالرحمان آویچ، شنبه اف منور نوروزبیک آویچ و گلابف نیازشا اصلیشاه آویچ مرتکب تعدادی جرایم سنگین و به ویژه سنگین از جمله قتل، هولینگ، سرقت، قاچاق و قاچاق مواد مخدر، اسلحه و سنگ های قیمتی، تاسیس سازمان جنایی، راهزنی، بینظمی عمومی، تحریک نفرت و دشمنی محلی شده اند.
نسبت به بازداشت شدگان یامبیکف طالب عبدالرحمان آویچ، شنبه اف منور نوروزبیک آویچ و گلابف نیازشا اصلیشاه آویچ تحقیقات مقدماتی ادامه دارد.

          Gulobov-N.A.-2  SHanbiev-M.N.-3  Ayombekov-T.A-1

ژوئن 11, 2022 16:25, 134 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Umed-Bobozoda2نماینده تاجیکستان در اولین نشست کمیسیون حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع در مینسک شرکت کرد
SMID-SMO-SSB-ODKB-2023هیئت تاجیکستان در نشست مشترک وزرای امور خارجه، دفاع و دبیران شوراهای امنیتی سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت کرد
Nasrullo-Ma-mudzodaهیئت تاجیکستان در یازدهمین نشست دبیران شوراهای امنیت کشورهای مشترک المنافع شرکت کرد
YUsuf-Rahmonدادستانی کل تاجیکستان و دادستانی عالی خلق چین همکاری را تقویت می دهند
Dar-Dushanbe-Forumi-duyumi-penitensiar-barguzor-gardid-13دومین همایش تعزیرات ها در دوشنبه برگزار شد
?????????همکاری های بین المللی دادستانی کل جمهوری تاجیکستان گسترش می یابد
Kotibi-SHuroi-amniyati-To-ikiston-dar-alasai-kotiboni-SHuroi-amniyati-davlatii-mamlakat-oi-Osiyoi-Markaz-va-induston-ishtirok-namudدبیر شورای امنیت تاجیکستان در نشست دبیران شورای امنیت دولتی کشورهای آسیای میانه و هند شرکت کرد
Vazironi-mudofiai-Tochikiston-va-Eronروابط نظامی تاجیکستان و ایران تقویت می یابد
Sajmumin-YAtimov-va-Kamchibek-Tashiev-1نشست نوبتیی هیئت های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در مورد تحدید حدود و تعیین مرزهای دولتی در بوستان برگزار شد
tadzhikistan-i-kyrgyzstan-1نشست نوبتیی کارگروه های توپوگرافی و کارگروه های مسائل حقوقی هیئت های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد
YUsuf-Rahmonدادستان کل تاجیکستان در کنفرانس عمومی انجمن بین المللی دادستان ها شرکت کرد
alasai-abda-umi-SHuroi-vazironi-adliyai-davlat-oi-IDMishtirokchii-3هفدهمین نشست شورای وزیران دادگستری کشورهای مستقل مشترک المنافع در دوشنبه برگزار شد