تاجیکستان و سازمان هلوتاس در مورد اجرای پروژه های مربوط به تغییرات اقلیم گفتگو کردند

آگوست 26, 2022 09:46, 163 بازدید ها

اخبار مرتبط

Bahodur-SHeralizoda

دوشنبه، 26.08.2022 /”خاور”/. اجرای پروژه های مربوط به تغییرات اقلیم و بخش آب در چارچوب کمک های ملی در ملاقات بهادر شیرعلیزاده، رئیس کمیته حفظ محیط زیست با سولیا حیداروا، رئیس نماینده سازمان هلوتاس در تاجیکستان بررسی شد.
طرفین همچنین در مورد نظارت بر کیفیت آب و ظرفیت سازی در سطوح فنی و پرسنلی گفتگو کردند. اجرای این روند باعث می شود تا منابع برای حفظ محیط زیست و مسائل مربوط به تغییرات اقلیم بسیج شوند.
در این ملاقات در مورد چشم انداز همکاری کمیته حفظ محیط زیست و سازمان هلوتاس در تاجیکستان ابراز نظر شد.

آگوست 26, 2022 09:46, 163 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش