فرصت سرمایه گذاری تاجیکستان در ژاپن ارائه شد

سپتامبر 1, 2022 08:35, 117 بازدید ها

اخبار مرتبط

Mirzosharif-CHalolov

دوشنبه، 01.09.2022 /”خاور”/. به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در ژاپن، با همکاری کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و دفتر ارتقای سرمایه گذاری و توسعه فناوری سازمان ملل متحد برای توسعه انسانی با هدف ارائه فرصت های سرمایه گذاری تاجیکستان در ژاپن وبینار برگزار شد.
میرزاشریف جلال اف، سفیر تاجیکستان در ژاپن با سخنرانی افتتاحیه کنفرانس را افتتاح کرد و نماینده کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت دولتی در باره فرصت های سرمایه گذاری جمهوری تاجیکستان صحبت کرد.

نماینده آژانس همکاری های بین المللی ژاپن در شهر دوشنبه در مرود فعالیت های خود در تاجیکستان سخنرانی کرد.
نمایندگان نزدیک به 100 شرکت ژاپنی، شرکت های بزرگ و محافل سرمایه گذاری در این کنفرانس شرکت کردند.

سپتامبر 1, 2022 08:35, 117 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش