رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در هفتمین کنفرانس بین المللی رهبران مذاهب جهانی و سنتی شرکت می کند

سپتامبر 13, 2022 09:56, 168 بازدید ها

اخبار مرتبط

Saidmukarram-Abdukodirzoda

دوشنبه، 13.09.2022 /”خاور”/. در تاریخ 15 الی 16 سپتامبر، هفتمین کنفرانس بین المللی رهبران ادیان جهانی و سنتی با نام “نقش رهبران ادیان جهانی و سنتی در توسعه اجتماعی و معنوی بشریت در دوران پس از همه گیری” در شهر نورسلطان جمهوری قزاقستان برگزار می شود که در آن سعید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان شرکت خواهد کرد.
سعید مکرم عبدالقادرزاده در این کنفرانس به زبان عربی در موضوع “مشارکت رهبران مذهبی در ترویج گفتگو و صلح جهانی، مبارزه با افراط گرای، رادیکالیسم و ​​تروریسم به ویژه در زمینه مذهبی” سخنرانی خواهد کرد.
قرار است، نمایندگان از 50 کشور جهان در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کنند. به گزارش رسانه های قزاقستانی، شرکت پاپ فرانسیس، شیخ احمد الطیب، امام الازهر مصر  و دیگر رهبران معنوی در این کنفرانس شرکت کنند.

سپتامبر 13, 2022 09:56, 168 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش