منابع طبیعی و زیست محیطی تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی “SLOW FOOD” معرفی و ترویج شد

اکتبر 6, 2022 09:30, 313 بازدید ها

اخبار مرتبط

yarmarkai-bajnalmilali

دوشنبه، 06.10.2022 /”خاور”/ منابع طبیعی و زیست محیطی تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی “SLOW FOOD” (غذای سالم) که در شهر تورین ایتالیا برگزار شد، معرفی گردید.
در چارچوب این نمایشگاه، بیش از 200 برگه تبلیغاتی برای ترویج مسائل زیست محیطی، گردشگری و استفاده پایدار از منابع طبیعی در نمایشگاه توزیع شد.
هدف نمایشگاه بین المللی “SLOW FOOD” ترویج مواد غذایی سالم از نظر زیست محیطی و در این زمینه تقویت دوستی مردم برای حمایت از گردشگری و زیست محیطی است.
در این نمایشگاه بین المللی نمایندگان صد کشور جهان ظرفیت های طبیعی و زیست محیطی کشورهای خود را به نمایش گذاشتند.

اکتبر 6, 2022 09:30, 313 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش