پیام تبریک چابا کروشی، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان

دسامبر 21, 2022 20:10, 161 بازدید ها

اخبار مرتبط

Emomali-Rahmon-va-CHaba-Koroshi-e1671639012222

دوشنبه، 21.12.2022 /”خاور”/. چابا کروشی، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد  امروز به بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهری تاجیکستان پیام تبریک ارسال کرد که در آن از جمله آمده است:
“عالیجناب،
با کمال افتخار می‌خواهم تصویب موفقیت‌آمیز قطعنامه با نام “2025 – سال بین‌المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی” را که در 14 دسامبر سال 2022 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت، به شما تبریک بگویم.
من اطمینان دارم که تصویب این قطعنامه به اهمیت یخچال ها به عنوان بخشی از چرخه هیدرولوژیکی و مشکلات اجتناب ناپذیری که ذوب و کوچک شدن سریع یخچال ها برای محیط زیست، سلامت انسان، توسعه پایدار و پایداری تامین آب ایجاد می کند، کمک خواهد کرد.
امیدوارم که مشارکت فعال شما در کنفرانس آب سازمان ملل – 2023 نتایج قابل توجه و پیشنهادهای عملی را برای دریافت راه حل مسائل مربوط به آب در حوضه رودخانه های منشاء گرفته از یخچال های طبیعی به همراه داشته باشد.
اعلیحضرت احترامات صمیمانه اینجانب را بپذیرید”.

دسامبر 21, 2022 20:10, 161 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Antoniu-Guterrish-mulo-ot-namudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند