امامعلی رحمان، رئیس جمهو جمهوری تاجیکستان تغییرات کادری انجام دادند

ژانویه 5, 2023 17:00, 236 بازدید ها

اخبار مرتبط

Kasri-millat

دوشنبه، 05.01.2023 /”خاور”/ امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان امروز با صدور چند فرمان در کابینه دولت تاجیکستان تغییرات کادری انجام دادند.

بر اساس فرمان رئیس جمهور کشورمان و مطابق ماده 69 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، سعید دولتعلی از سمت معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان برکنار و رئیس استان ختلان منصوب شد.

همچنین، کریم زاده سعدی غفور از سمت وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان برکنار و حکیمزاده قربان که استاندار ختلان بود، از سمتش برکنار و وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان منصوب شد.
امانزاده شیرین شادی به دلیل انتقال به شغل دیگر از سمت وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان برکنار و حسن زاده گلناره کنجه که سمت رئیس آژانس آمار وابسته دولت تاجیکستان را بر عهده داشت، وزیر کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان منصوب شد.
دولتزاده ظفربک از سمت رئیس ناحیه باباجان غفوراف استان سغد برکنار و به سمت رئیس آژانس بهداشت و آبیاری اراضی وابسته دولت تاجیکستان منصوب شد. خالمراد رحمان که سمت رئیس آژانس مذکوررا بر عهده داشت، به دلیل انتقال به سمت دیگر از مقامش برکنار شد.
نورمحمدزاده جمشد به سمت رئیس آژانس آمار وابسته ریاست جمهوری تاجیکستان منصوب شد.

ژانویه 5, 2023 17:00, 236 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Antoniu-Guterrish-mulo-ot-namudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند