4 موافقتنامه کمک مالی بین تاجیکستان و اتحادیه توسعه بین المللی امضا شد

ژانویه 19, 2023 10:35, 123 بازدید ها

اخبار مرتبط

Sozishnomahoi-granti

دوشنبه، 19.01.2023 /”خاور”/. در 18 ژانویه، 4 موافقت نامه کمک مالی بین جمهوری تاجیکستان و انجمن توسعه بین المللی در دوشنبه امضا شد.
این موافقتنامه ها توسط فیض الدین قهارزاده، وزیر دارایی جمهوری تاجیکستان و اوزان سویملی، نماینده دائم بانک جهانی در تاجیکستان امضا شد.

قرارداد نخست کمک فنی برای تامین مالی پروژه برق آبی “راغون” است. هدف این پروژه توسعه ساختار مالی و مبنای تجاری سد “راغون”، افزایش پایداری زیست محیطی و اجتماعی آن، افزایش شفافیت و حمایت از اجرای برنامه مزایای این سد است.
کل هزینه کمک های فنی 11.7 میلیون حق استقراض ویژه معادل 15 میلیون دلار آمریکا است.
دومین موافقتنامه مالی پروژه حمایت از سیاست توسعه پایدار و استوار تاجیکستان است. هدف این پروژه حمایت از دولت تاجیکستان برای تقویت سیاست توسعه پایدار و استوار از طریق بهبود شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش کارایی، شفافیت و پاسخگویی بخش عمومی از جمله شرکت های دولتی و تقویت تاب آوری اجتماعی و محیطی در برابر شرایط بحرانی است.
هزینه کل پروژه 39 میلیون حق استقراض ویژه معادل 50 میلیون دلار آمریکا می باشد.
سومین موافقتنامه تامین مالی، بودجه اضافی برای پروژه پایداری کشاورزی است. هدف اصلی این پروژه تقویت بنیان بخش کشاورزی پایدار و حمایت از مداخلات اضطراری برای حل مشکلات غذایی در تاجیکستان است.
هزینه کل پروژه 39 میلیون حق استقراض ویژه معادل 50 میلیون دلار آمریکا می باشد.
چهارمین توافقنامه، ارائه پیش پرداخت برای آماده سازی پروژه ساخت نیروگاه خورشیدی خصوصی در استان سغد است.
در چارچوب این قرارداد 1.5 میلیون دلار آمریکا به عنوان پیش پرداخت ارائه شده است.

ژانویه 19, 2023 10:35, 123 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Kitobhona-Guli-Lolaهمایش سرمایه گذاری تاجیکستان و آذربایجان در دوشنبه برگزار می شود
Hamoishi-ilmi-nazariyavi-dar-Donishgoh-2در دوشنبه کنفرانس بین المللی در رابطه به ابتکارات جهانی رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان برگزار شد
Parchami-Tochikiston-va-Britaniyai-Kabirهمایش سرمایه گذاری تاجیکستان و بریتانیا در لندن برگزار می شود
Markazi-logistikiدر مرز تاجیکستان و ازبکستان مرکز تجاری و لجستیکی “اندرخان” احداث می شود
Ministerstvo-promyshlennosti-i-Kitajتاجیکستان و چین همکاری خود را در چارچوب طرح “کمربند و راه” و مکالمه “آسیای مرکزی و چین” تقویت می کنند
Dar-Dushanbe-konfronsi-bajnalmilal-dar-mavz-i-To-ikiston-va-Osiyoi-Markaz-siyosati-am-avor-amyor-d-stii-abad-va-rushdi-mushtarak-o-oz-yoft-1کنفرانس بین المللی “تاجیکستان و آسیای مرکزی: سیاست همزیستی، همبستگی، دوستی ابدی و توسعه مشترک” در دوشنبه آغاز به کار کرد
Imkonoti-sajyo-ii-To-ikiston-dar-Namoishgo-i-bajnalmilalii-sajyo-ii-ITB-Berlin-2023-muarrif-gardid-2غرفه گردشگری تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی “ITB Berlin-2023” با نام “تاجیکستان – سرزمین گردشگریی” سازمان داده شد
Zavki-Zavkizoda-1تاجیکستان و قطر تصمیم به ایجاد شورای تجاری و صندوق سرمایه گذاری مشترک را اتخاذ کردند
Zavki-Zavkizodaتوسعه همکاری های سودمند بین تجار تاجیکستان و قطر در شهر دوحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Somon-Ejrشرکت هواپیمایی “سامان ایر” پروازهای مستقیم خود را در مسیرهای دوشنبه – جده و خجند – جده آغاز می کند
Pulatov-01نماینده تاجیکستان در کنفرانس نهایی “تغییر آینده برای امنیت آب” در آفریقای جنوبی شرکت کرد
CHalasai-8هشتمین نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و اتریش در زمینه همکاری اقتصادی برگزار شد