به دستور رئیس جمهور تاجیکستان: برای خانواده های آسیب دیده از بلایای طبیعی در استان بدخشان کمک ارسال شد

فوریه 20, 2023 15:30, 347 بازدید ها

اخبار مرتبط

Kumak1

دوشنبه، 20.02.2023. /”خاور”/. به دستور بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به خانواده های آسیب دیده از بلای طبیعی در شهر و نواحیی استان بدخشان کمک ها شامل پوشاک زمستانی، کفش، مواد غذای، اجاقز، تخت با وسایل خواب و سایر لوازم مورد نیاز ارسال شد.
این کمک در مجموع شامل 18 تن محصولات غذایی است.

فوریه 20, 2023 15:30, 347 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش